Barnets Lov og socialrådgiverne

Regeringen (Socialdemokratiet) ønsker at styrke indsatsen for udsatte børn og unge, så de får den rette hjælp og støtte tidligt i deres liv. Derfor vil regeringen lave en ny lov for udsatte børn og unge.

Socialdemokratiet kalder det for "Barnets Lov" eller "Barnets Lov 2020".

Hvem bliver barnets stemme i Barnets Lov?

Udgangspunktet i Barnets Lov skal være, at barnet er til i sin egen ret. Lovgivningen skal indrettes, så børnenes ønsker og behov i højere grad sættes først, og så det er indsatser og rettigheder for barnet, der er omdrejningspunktet.

Det store spørgsmål er blot, hvem der kommer til at tale på barnets vegne, og hvem der skal være barnets stemme – det kan jo kun blive en kommunesocialrådgiver. Hvem skulle det ellers være?

Det harmonerer dårligt med den udbredte forråelse, afstumpethed og neuroticisme, der er blandt mange socialrådgivere i kommunernes børne-, unge- og familieafdelinger, herunder handicapafdelinger.

Det forholder statsminister Mette Frederiksen (S) og socialminister Astrid Krag (S) sig slet ikke til udover at sige "flere tidligere anbringelser og bedre kvalitet".

Kommentarer